• SƠN TÀU BIỂN

  • SƠN PHỦ TOPCOATING 740

    SKU: S740 / SƠN ANH PAINT

    SON PHỦ TOPCOATING 740

    Sơn cao cấp Polyurethane được chế tạo trên cơ sở nhựa polyol. Kết hợp với tác nhân đóng rắn Disocyanate, các loại bột màu cao cấp, dung lượng đặc (hàm rắn) 75%, chiều dày màng ướt 120microns chiều dày màng khô 80microns, độ phủ thực tế 6m²/lit, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt khác. Sơn Polyurethane dùng để sơn trang trí, sơn có độ bóng cao, bám dính tốt, không bị phai màu theo thời gian…

    Sơn cao cấp Polyurethane được chế tạo trên cơ sở nhựa polyol. Kết hợp với tác nhân đóng rắn Disocyanate, các loại bột màu cao cấp, dung lượng đặc (hàm rắn) 75%, chiều dày màng ướt 120microns chiều dày màng khô 80microns, độ phủ thực tế 6m²/lit, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt khác. Sơn Polyurethane dùng để sơn trang trí, sơn có độ bóng cao, bám dính tốt, không bị phai màu theo thời gian…