Banner

GIỚI THIỆU


Công ty TNHH TM & SX Sơn Anh được thành lập năm 2009. Hiện nay công ty có lực lượng cán bộ kỹ thuật, quản lý công nhân có trình độ chuyên môn cao, không ngừng thắt chặt quan hệ hợp tác với các nhà khoa học đầu ngành trong nước. Công ty TNHH TM & SX Sơn Anh xứng đáng là Công ty sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam cùng với dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.

Banner

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Số lượng nhân viên toàn công ty: 80 người - Trong đó:  
- Kỹ sư: 20 người
- Chuyên viên kỹ thuật: 20 người
- Công nhân lành nghề: 25 người
- Bộ phận văn phòng: 15 người

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Công ty TNHH TM & SX Sơn Anh quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. ISO 9001:2008. Sản phẩm Sơn Anh có chất lượng ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.